Politiet i Møre og Romsdal varslet i 4-tida at røykutviklingen skal være isolert til en avdeling. Det skal dreie seg om noen reimer på ventilasjonssystemet som slet seg.

Det ble ikke nødvendig å evakuere noen pasienter og ingen ble skadd.