Forsinket: Her kjører bussen fortsatt rett forbi

foto