Den tiltalte forklarte til Møre og Romsdal tingrett at han har solgt hasj for om lag 24.000 kroner i løpet av 2022 til forskjellige personer. Han fortalte videre at politiforklaringene som ligger i saken, er riktige og kan legges til grunn.

Gutten som er fra en av nabokommunene til Ålesund samtykket ikke til inndragning av pengene og tre mobiltelefoner som er brukt til narkotikasalg. Han sa i retten at han vil ha tilbake pengene og mobiltelefonene.

Etter ei konkret vurdering fant retten at inndragning av samtlige mobiltelefoner er både påkrevd og forholdsmessig. Etter dette ble den sikta dømt til å tåle inndragning av et kontantbeløp på 6.500 kroner og tre mobiltelefoner.

Som en del av dommen må også gutten gjennomføre ungdomsoppfølging i regi av konfliktrådet i en periode på ti måneder, står det i dommen.