Ei frå Russland og ei frå Ukraina – står saman i kampen om fred