Ann Kristin Emblem fast tilsett som ny høgskuledirektør