Tyske regjeringspartier avventende til vaksinepåbud

foto