– Det handler om å arbeide mot ekskludering i hverdagen

foto