Av: Tarjei Engeset Ofstad

Kjører fram app i kampen mot spøkelsesfiske

foto
Kystvaktskipet KV Njord henta i 2019 opp ein skarv som hadde enda livet sitt sakte i eit garn, ved Sula. Foto: Vegard Framstad, KV Njord