Seks personar tekne for narko i Volda og Ørsta

foto
Lensmann Guttorm Hagen i Ørsta og Volda seier politiet prioriterer å stoppe omsetning av narkotika.