Giek – Garantiinstituttet for eksportkreditt- skal fremme eksport og investeringer i utlandet. - Rammeøkningen er spesielt viktig for offshoreindustrien og de maritime næringene, sier næringsminister Sylvia Brustad. GIEK har lenge varslet om fare for sprengte rammer. I juni i år var GIEKs utnyttelse av rammen for den alminnelige garantiordningen på 40 milliarder kroner, noe som var ny rekord. I dag er rammeutnyttelsen på 45 milliarder kroner. - Det er blitt dyrere og vanskeligere å låne hos bankene, og en garanti fra GIEK er ofte avgjørende for å få finansieringen på plass. Finanskrisen har redusert bankenes utlånskapasitet, og GIEK blir viktigere. Rammeøkningen kan sees som ett av regjeringens bidrag for å avhjelpe finanskrisen, og er helt nødvendig, sier administrerende direktør Wenche Nistad. Utviklingen i eksportindustrien har vært positiv over flere år. - Det er viktig at norsk industri får konkurrere på like vilkår på det internasjonale markedet, derfor er GIEKs ordninger viktig for å fremme eksporten fra Norge. Vi står på for å ta unna det store trykket vi opplever nå, sier Wenche Nistad.