Regjeringsstyrker tar kontroll over demonstrantenes kjerneområde i Nicaragua

foto