Statens vegvesen og Ørskog kommune har samarbeidet godt om reguleringsplanen som ble vedtatt i juni, og i utgangspunktet skulle det brukes 20 millioner på prosjektet i 2017.

– Vi var klare til å starte opp i 2017, men regjeringen har ikke funnet penger til det. Totalt sett er det bare to nye prosjekter på landsbasis som har fått penger til oppstart, sier regionveisjef Brendskag Lied.

Disse to er E39 Rogfast (Rogaland) og E16 Bjørum - Skaret (Akershus og Buskerud).

Følg livestudio - alt om budsjettet for Nordvestlandet her

Brendskag Lied sier at hun har nye forhåpninger til 2018-budsjettet, og er spent på hva som kommer i neste Nasjonale Transportplan (NTP) til våren.

– Vi hadde planlagt oppstart på tre prosjekter i region Midt-Norge i 2017. Ingen av disse prosjektene er det funnet penger til. Det er E39 Betna - Stormyra (Nordmøre) og E6 Selli - Asp utenfor Steinkjer, i tillegg til krabbefelt opp Ørskogfjellet, sier regionveisjefen.

Hun mener det er startet opp mange store prosjekter nasjonalt, og disse bindingene gjør at det ikke blir så mye penger til andre nye prosjekter.

– Vi ønsker oss alltid penger til nye prosjekter, men det var igrunn forventet ut fra at vi visste at det var bindinger på investeringssiden. Vi så hvilken vei det gikk, sier Brendskag Lied.

– Jeg ser mørkt på dette

Ørskog-ordfører Karen Simonnes Aanes (Ap) er skuffet over at pengene til krabbefelt opp Ørskogfjellet ikke er med i statsbudsjettet for 2017.

– Jeg har vært på Stortinget og fått en forklaring om at det er veldig mange store veier som i stedet blir prioritert. Dette er regjeringens politikk, sier Simonnes Aanes.

– Nå gir vi pinnen videre til fylket, og håper at de vil ta opp igjen saken. Det er kjempeviktig at krabbefeltet kommer. Planarbeidet var klart, og vi var klare til oppstart. At det ikke er prioritert penger til prosjektet ser jeg mørkt på, sier ordføreren.

Det har vært en del utforkjøringer, stygge forbikjøringer og andre trafikkulykker på Ørskogfjellet.

Krabbefelt til 120 millioner

– Da det ble meldt oppstart for prosjektet i 2013 så man for seg å gjøre tiltak på en mye lengere strekning (fra Valgermokrysset i Ørskog kommune til Skorgedalen i Vestnes kommune). Blant annet på grunn av usikkerheten rundt traséen for fremtidige «Fergefri-E39», og dermed vegens fremtidige funksjon, er prosjektet kortet ned til at i første omgang å se på den del av strekningen (sørsiden av Ørskogfjellet) det er knyttet størst utfordring til. Det har vært et mål i planleggingen å prøve å avgrense reguleringsplanen til ca. det en kan forvente å gjennomføre for 120 mill. kr. (20 mill. i 2017 og 100 mill. i 2018-2023), skriver Statens vegvesen i sin planbeskrivelse for prosjektet.