Krav fra festivalgeneral Melvin Benn skapte «uro» for nye Hove-arrangører