Vil bruke mindre på å forebygge krig, mer på ofrene