Håper på nye tiltak mot handel med truede dyr

foto