Fire ukers varetekt for dødsvoldsiktet i Aust-Agder