Joakim er avhengig av drosje i kvardagen – tre gonger på kort tid har han venta utan at drosja dukka opp

foto