Nøyer seg med å ruste opp Brusdalen

foto
Ledelsen i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon var onsdag på befaring langs Møreaksen. Her er de på Digerneset. Fra venstre: Arild Gjerde, anleggsansvarlig, Ove Nesje, prosjektdirektør utbygging midt, Tone Hammer, planleggingsleder Breivika til Ørskogfjellet. Andre Moltubakk, NTP-rute ansvarlig. og Harald Inge Johnsen, prosjektleder. Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen