Ho får ansvaret for å bygge ut Ålesund sjukehus

foto