Smitte ved to skoler og to barnehager: – Antar at det vil dukke opp mer smitte

foto