Med ny teknologi kan Ålesund kanskje unngå å pumpe kloakken til Sula

foto