Røde Kors med 12 oppdrag på Sunnmøre i påska – to alvorlege ryggskadar

foto