Rykket ut etter melding om røykut­vikling fra bil

foto