Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning

foto