I dag falt dommen i ankesaken som handler om havneavgifter i Bodø. Tingretten ga i Hurtigruten medhold, men nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon.

Ikke urimelig

Retten mener at prisen Hurtigruten betaler i Bodø ikke er urimelig, og at det heller ikke er grunn til å påstå at Hurtigruten må svi økonomisk for arbeider havna gjør for å få flere cruiseanløp. Påstander om brudd på konkurranseloven og ulovlig samarbeid mellom hurtigrutehavnene ble også avvist av retten. Nå må Hurtigruten betale nesten tre millioner kroner i saksomkostninger.

Les mer: Nå krangles det om hvem som skal fortøye skipene

Gjelder flere

Selv om denne saken gjelder havna i Bodø, er den fulgt med stor interesse i andre hurtigrutehavner. Rederiet mener at overfakturering og feil bruk av havneloven også skjer i de andre 34 havnene skipene anløper mellom Bergen og Kirknes. Hurtigruten har sendt forlagsklager til flere av disse - blant annet Ålesund.

Ålesund: Fortøyningskostnader kan koste Hurtigruten millioner

Framstår som riktig

Havnefogd Ole Christian Fiskaa i Ålesund sier til smp.no at dommen etter hans ståsted framstår som riktig.

- Saken har omhandlet en prinsipiell uenighet om prisstruktur, og det viste seg å være nødvendig å få en en rettslig avgjørelse på dette, sier Fiskaa.

Håper på ro

- Vil dommen få noen betydning for Ålesund havn?

- Dommen vil ikke medføre endringer her hos oss, men den vil forhåpentligvis føre til mer ro omkring forholdet mellom Hurtigruten og havnene langs kysten, sier Ole Christian Fiskaa.

Fornøyde

– Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø Havn KF i en pressemelding.

Vurderer anke

- Hurtigruten er sterkt uenig i dommen, og mye taler for en anke, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten.

Han sier at saken handler om rammevilkårene for norsk sjøfart, og hvilke kostnader sjøfarten skal belastes i norske monopolhavner.

- Det skal svært mye til for at en domstol skal underkjenne priser, slik de gjorde i tingretten, sier Lillebo. Selv om denne dommen fra lagmannsretten skulle bli stående, betyr det ikke at havnenes prispraksis og manglende forhandlingsvilje er riktig. Vi vil fortsatt jobbe for at havnene skal møte oss som en kunde i reelle forhandlinger om pris på tjenester. Dette oppfatter ikke vi som uro, men som en nomal forretningsførsel. Vi håper at havnene også innser dette. Det er det vi har bedt om fra første dag, slår Stein Lillebo fast.

Hurtigrute-krangelen: «Hurtigruta tillater vel heller ikke at passasjerene sitter i restauranten på skipet og spiser pizza fra en leverandør i land?»