Av dette er 4,7 milliarder kroner frie inntekter, noe som tilsvarer en vekst på 2,3 prosent. Økningen er regnet ut fra inntektsnivået for 2008, slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår. Regjeringen anslår dermed at kommunene har fått 28,6 milliarder kroner mer å rutte med siden de rødgrønne overtok i 2005. Av de frie inntektene er 160 millioner kroner knyttet til en økning av de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp med 5 prosent. De frie inntektene skal også dekke utgiftene til gjennomføring av Nav-reformen, flere årsverk i pleie- og omsorg og å starte utbygging av dagtilbud til demente. (©NTB)