Oslo trenger flere sykehus etter befolkningsvekst

foto