Ingen favoritt til å etterfølge Bloomberg i New York

foto