Statsadvokater vil ha strengere terrorstraffer

foto