Ap-politikeren og avdelingslederen ved Ålesund videregående skole begrunner frykten med at fylkesrådmannen foreslår at linja for entreprenørskap for førsteårselever på Ålesund videregående kuttes som følge av få søkere. Bryne mener det er mulig å se dette som et frampek mot at den planlagte nye Sørsida-skolen i Ålesund sentrum blir gjort mindre enn dagens planer tilsier.

– Jeg frykter at det kuttet som fylkesrådmannen foreslår kan innebære at en i neste runde reduserer arealet ved den nye sørsida-skolen, sier Bryne.

Halv milliard

Denne nye byskolen i Ålesund har en prislapp tett oppunder en halv milliard kroner. Etter planen skal byggingen starte neste år, for så at skolen står klar til starten av skoleåret 2021. I tillegg til å være en videregående skole skal bygget huse kulturskolen og en scene for barneteater.

– Byggesaken skal på nytt opp igjen i fylkestinget i juni, da de skal behandle investeringsprogrammet på nytt. For oss som er del av dette, er vi fryktelig bekymret for at det blir videre utsettelse, sier Bryne som i tillegg til å være bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet også jobber som avdelingsleder ved Ålesund videregående skole med blant annet ansvaret for linja med entreprenørskap der det foreslåtte kutte fra fylkesrådmannen kommer.

– Vi har i dag 15 søkere på denne linja. I fjor hadde vi sju. Jeg forstår ikke hvorfor fylkesrådmannen foreslår kuttet.

Møte i dag

Utdanningsutvalget i fylket skal i møtet i dag se på hele linjestrukturen ved de videregående skolene i fylket. En lang rekke studietilbud blir foreslått lagt ned på grunn av at få elever ønsker seg dit.

Det er foreslått kutt i linje- tilbudet både ved Haram videregående, Ørsta, Sykkylven og Stranda. Ved Ålesund videre-gående er i tillegg til kuttet for VG-1 linjen for entreprenørskap også reiseliv på VG-2 foreslått å ikke bli starta opp som følge av få søkere.

– Jeg mener det er svært viktig at den nye sørsidaskolen ikke blir redusert. Derfor er det viktig å opprettholde det tilbudet vi har i dag ved Ålesund videregående skole der vi har tre paralleller for studiespesialisering, der entreprenørskap er en av dem, sier Bryne.

foto
Byskole: Her skal fylket neste år starte å bygge den nye sentrumsskolen i Ålesund dersom alt går etter planen. Prislappen på skolen er rett i underkant av en halv milliard kroner. Foto: Jaja architects