Ørsta-kvitosten er i fare

foto
Nok ein gong skal Tine omorganisere drifta, og nok ein gong ser dei på meieriet i Ørsta. Foto: TERJE ENGÅS