Av: Karl Petter Løvoll

Branntilløp slukket seg selv