Krev at staten kompenserer Nordøyvegen for reduserte ferjetakstar

foto
Lepsøya. Nordøyvegen. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune