Yrkessjåfør må åtte månadar i fengsel for vald mot annan yrkessjåfør