(Romsdals Budstikke) Terje Tovan har sammen med en gruppe privatpersoner og firmaer fått gjennomført en spørreundersøkelse om hvilken vegtrasé folk foretrekker når Romsdalsfjorden skal krysses. Valget sto mellom den vedtatte traseen, Møreaksen, og Romsdalsaksen.

Meningsmålingsinstituttet Norstat gjennomførte spørreundersøkelsen første uka i januar i år. Ettusen personer i kommunene Molde, Midsund, Aukra, Vestnes, Nesset og Rauma ble spurt.

Se også: – Upresis spørreundersøkelse, svarer daglig leder av Møreaksen

– Soleklar folkemening

Resultatet viser at 53 prosent av de spurte foretrekker en vegtrasé langs Romsdalsaksen. 38 prosent foretrekker Møreaksen. 9 prosent har ikke noen oppfatning.

– Folkemeningen er soleklar. Stadig flere foretrekker Romsdalsaksen. Flertallet ønsker ikke Møreaksen, sier Terje Tovan når han presenterer undersøkelsen for media.

Tovan viser til at tilsvarende spørreundersøkelse ble foretatt i desember 2016 og presentert 2. januar 2017. For ett år siden viste undersøkelsen at 43 prosent av de spurte, foretrakk Romsdalsaksen, mens 36 prosent foretrakk Møreaksen.

Dette viser spørreundersøkelsen:

To kommuner skiller seg ut ved å ha klart flertall som ønsker seg Møreaksen. Det er Midsund der 85 prosent av de spurte ønsker Møreaksen, og Aukra med 72 prosent som foretrekker det samme.

I Molde svarer 53 prosent av de spurte at de foretrekker Romsdalsaksen, 38 prosent Møreaksen.

I Nesset ønsker 56 prosent Romsdalsaksen, 35 prosent Møreaksen.

I Rauma foretrekker tre av fire spurte Romsdalsaksen, 15 prosent vil ha Møreaksen.

I Vestnes er styrkeforholdet 67 prosent Romsdalsaksen, 29 prosent Møreaksen.

Spørsmålene folk ble stilt var følgende: "Det er lansert to alternative krysninger av Romsdalsfjorden. Hvilket alternativ foretrekker du?"

A. Møreaksen fra Vik i Tomrefjord via undersjøisk tunnel til Otrøya og hengebru videre til Julbøen i Molde. Tunnel derfra til Bolsønes ved Glamox, og 4-felts veg i dagen videre til Årø. Vedtatt løsning.

B. Romsdalsaksen: Oversjøisk løsning med flytebru fra Hjelvika til Sekken og hengebru til Hangholmen. Derfra via fyllinger og bruer sør for Veøya til Sølsnes. Bruløsning over Fannefjorden til Lønset øst for Molde".

Økende flertall

Terje Tovan, som presenterte spørreundersøkelsen, mener oppslutningen om Romsdalsaksen har styrket seg vesentlig det siste året.

– Ettersom folk har forstått hva de ulike alternativene dreier seg om, har de dannet seg klarere mening. Et økende flertall ønsker Romsdalsaksen, ikke Møreaksen, sier Tovan.

– Hvilket budskap mener du denne undersøkelsen gir til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som har besluttet at fjordkryssingen skal skje langs Møreaksen?

– Det aller viktigste er at regjeringa nå bør legge merke til folkets holdning, spesielt når det kommer til vegløsningen gjennom Molde. Vegløsningen med fire felts veg i dagen, er en rein anakronisme. Den er å gå baklengs inn i framtida, sier Terje Tovan til Romsdals Budstikke.

Denne saken ble først publisert av Romsdals Budstikke