Høyesterett: 17 års forvaring for gjentatte overgrep mot barn

foto