Kostnadskutt og nedbemanning bidro til nullresultat for DN-eier