Skjerpede tiltak mot plastforurensing og marin forsøpling er et av hovedkravene fra Venstre i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Klimaministeren erkjenner at oppryddingsbehovet langs kysten er stort.

– Det er det ingen tvil om, men regjeringen har satt av 35 millioner kroner til dette formålet og i forslaget til revidert nasjonalbudsjett har vi økt bevilgningen til arbeidet med marin forsøpling med 7 millioner, sier Helgesen.

Enormt omfang

Mandag er han på plass i New York, der han sammen med Indonesias havminister skal lede et møte i FN-regi om plastforsøpling.

– Ved siden av klimaendringene er dette det raskest voksende miljøproblemet i verden. Omfanget er enormt, fastslår Helgesen.

Møtet i New York er del av en større havkonferanse. Konkret skal landene diskutere hvordan bærekraftmålet om renere hav skal følges opp. En internasjonal dugnad må til, mener Helgesen.

– Det viktigste vi kan gjøre er å oppfordre landene til å melde inn egne forpliktelser. For Norges del vil dette blant annet dreie seg om et bistandsprogram på 100 millioner kroner mot marin forsøpling i utviklingsland, sier Helgesen.

Norske tiltak

Helgesen er selv i innspurten med en stortingsmelding om norsk avfallspolitikk. Der skal regjeringen gi sitt svar på hvordan Norge kan redusere egen plastforsøpling.

– Meldingen vil inneholde en egen plaststrategi. Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen.

Han ble kritisert for å handle for sent da spørsmålet var oppe i spørretimen i Stortinget i februar. At stortingsmeldingen om avfallspolitikk først kommer i juni innebærer at den ikke vil bli behandlet før valget, anførte Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Meldingen vil i praksis være trukket tre uker etter at den legges fram, sa hun.