– Når det blir brukt stikkvåpen, er utfallet tilfeldig

foto
Mannen er fengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare. Foto: Staale Wattø