Pelsdyroppdretter mistet lisensen etter tv-oppslag