Har fått lastebåt av grunne - båtfører mistenkes for å ha sovnet