foto
Slips. Kjøttmeishannen i midten eksponerer sitt flotte brystslips. Hoa til høyre har ikke samme prangende bryststripe, og det har heller ikke blåmeisa, som vi ser til venstre. Foto: Roger Engvik

Slips er viktig!