Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen til 0,95 prosent

foto