Arill Riise og Inger Lid Riise bidro med førstehjelp

foto