Formannskapet ber Stortinget stanse kommunedelinga