Det går fram av helseforetakets økonomiske langtidsplan, som ifølge NRK ble vedtatt onsdag formiddag.

Oppstart av Mjøssykehuset og nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand blir utsatt med ett år, ifølge planen. Siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus på Nesodden utsettes med fem år til 2028, mens nytt stråle- og somatikkbygg ved Sykehus Østfold på Kalnes bygges trinnvis slik at stråle-delen utsettes i to år.

I tillegg utsettes nytt kvinne- og barnesenter i Kristiansand i tre år til etter 2030.

Også en trinnvis utbygging av de omstridte, nye Oslo-sykehusene på Aker og Gaustad skal vurderes. De to sykehusene som skal erstatte Ullevål er foreløpig beregnet å koste om lag 40 milliarder kroner, ifølge NRK.

Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard stemte imot langtidsplanen og er kritisk til at pengebruken på Gaustad og Aker rammer andre prosjekter i regionen.

– Det er store behov også i andre sykehusområder. Vi er på vei inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, sier Grimsgaard til NRK.