Av: Camilla Hjelmeseth

Buss og personbil i trafikkuhell