Stoltenberg ringte sentralbanksjefen samme dag som Olsen varslet sin avgang