Foss: – Regjeringen kan ikke gis anerkjennelse

foto