Går inn for E39-alternativ med 110 km/t som fartsgrense

foto
Vegvesenet tilrår at ein byggjer ny E39 etter K3-konseptet. Illustrasjjon Foto: Statens vegvesen